Màu Hợp Sắc Tuổi Cho Nam

Chọn màu xe hợp phong thủy cho tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng

Vậy nam tuổi Canh Tý hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 2020 – Năm sinh âm lịch: Canh Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng

Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Canh Tý 2020 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Màu sắc phong thủy hợp cho tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng

Vậy nam tuổi Canh Tý hành Kim hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 2020 – Năm sinh âm lịch: Canh Tý – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài