màu đá quý hợp với nam tuổi canh tý

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng

Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Canh Tý 2020 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: