tuổi tý khắc với màu đá quý gì

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý 2020 Nữ mạng

Nữ sinh năm 2020 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nữ sinh năm này có cung Khôn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người sinh năm này có bản

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý 2020 Nam mạng

Người nam sinh năm này có cung Tốn, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Canh Tý 2020 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: